Türkiye Tarihi

Türkiye Tar. Bölüm 1

 

Türkiye Tarihi

Danışmentliler

》Kurucusu Danişment Ahmet Gazi, kurulduğu yer ve özelliği Orta Anadolu Merkez Sivas. Türkiye Selçukluları ile mücadele eden en güçlü devlet.

Saltuklular

Ebul Kasım Saltuk. Erzurum ve çevresinde. Anadoluda’ki ilk Türk Devleti.

Mengücekliler

》Kurucu Mengücek Gazi. Erzincan merkez.

Artuklular

》Kurucu Artuk Bey. Doğu ve Güneydoğu Anadolu. Hasankeyf, Mardin , Harput Artukluları olarak üç kola ayrıldılar.

Çaka Beyliği

》Kurucusu Çaka Bey. İzmir ve çevresinde. Çaka Bey, ilk Türk denizcisi, ilk Türk donanmasını kuran.

Türkiye Selçuklu Devleti (1077)

》Selçuklu soyundan gelen Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Bizans’tan aldığı İznik‘i merkez yaparak devleti kurdu.

I. Kılıçarslan I. Haçlı seferi sırasında başarılı savunma yaptıysa da İznik’i Bizans’a terketti ve devletin merkezini Konya yaptı.

I. Mesud I. Haçlı ordusunu Eskişehir yakınlarında yenerek ün kazandı.

II. Kılıçarslan döneminde yapılan Miryakefalon Savaşı‘nda Bizans ordusu mağlup edildi ve Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kanıtlandı.

II. Süleyman Erzurum’u alarak Saltuklulara son verdi.

I. Gıyaseddin Trabzon Rum İmparatorluğundan Samsun ve çevresini aldı.  Antalya’yı alarak ticaret limanı haline getirdi. Venediklilerle ilk defa ticaret anlaşması yaptı.

I. İzzeddin Keykavus Sinop’u fethederek ithalat ve ihracat liman haline getirdi.

I. Alaaddin Keykubat Kalanaros Kalesini fethetti. Kırım’daki Sudak’ı ele geçirdi. (Kalanaros Kalesi Alanya’da.)

1230′da Yassıçimen‘de Harzemşahlarla Ahlat hakimiyeti nedeniyle yapılan savaşı kazandı.

》1240′da devlet otoritesinin zayıflamasıyla Türkmenlerin çıkardığı Baba İshak Ayaklanması güçlükle bastırıldı ve dağılma dönemi gelmeye başladı.

1243 yılında Kösedağ Savaşı‘nda Selçuklular Moğollara yenildi.

》Türkiye Selçuklu Devleti Moğol hakimiyetine girdi.

》Anadolu’da siyasi birlik bozuldu.

 © 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.