Türk - İslam Devletleri

Türk İsl. Dev. Bölüm 5

 

Divan-ı Lügatit Türk, Kaşgarlı Mahmut, Türkçe-Arapça sözlük.

Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip, Mutluluk Veren Bilgi. (Siyasetname)

》İslam dininin Türkler arasında yayılması için yazılan tasavvufi şiirler, Divan-ı Hikmet, Ahmet Yesevi.

Atabetü-l Hakayık Edip Ahmet Yükneki, dini ve ahlaki öğütler.

Şehname, Firdevsi, İran’a ilişkin kahramanlık hikayeleri.

》Siyasetname Nizam-ül Mülk devlet yönetimi ve hükümdarın görevleri.

Muhakemet-ül Lugateyn, Ali Şiir Nevai, Türkçe ile Farsça’nın kıyaslanması.

Mimarlık ve sanatta dini mimari cami, medrese, türbe, kümbet, tekke, zaviye.

Sivil mimari, saray, kervansaray, ribad, han, hastane (darüşşifa) bedesten, imarethane, kapan, rasathane, kaplıca, hamam, çeşme.

Askeri mimari, kale, sur, kule, tersane, burç, kışla.

》Figür, kitabe, hat, tezhip, süsleme, minyatür, çini, halı, kilim, seccade, kubbe.

》Türk İslam devletlerinde İslam dini yasakladığı için resim ve heykel gelişmedi.

 © 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.