Türk - İslam Devletleri

Türk İsl. Dev. Bölüm 4

 

》Eyaletlerde Şıhni denilen askeri valiler, sivil idareden sorumlu Amid, adli işlerden Kadı, askeri işlerden sorumlu Sahibu-s Şurta, mali işlerden ve vergilerin toplanmasından Ami-l İmga, belediye işlerinden Muhtesip sorumlu.

》Ordu teşkilatında Hassa askerleri, ordunun savaşçı kısmını oluşturan süvari grup. Sultana bağlı özel birlik. Hizmetlerinin karşılığında kendilerine ikta arazisi verilir.

Guleman-i Saray doğrudan sultana bağlı muhafız birlikler. Farklı milletlerden seçilip özel olarak yetiştirilen ücretli askerler.

》Melikler ve eyalet valilerinin besleyip yetiştirdikleri Eyalet Askerleri.

》İkta sahiplerinin ikta gelirleri karşılığında beslemek zorunda oldukları atlı askerler, Sipahiler.

》Şeri hukukun kaynağı din. Yani İslam Hukuku.

》Şeri davalara kadılar bakar. Baş kadı, Kadu-l Kudat.

》Orfi hukukun kaynağı eski Türk gelenekleri.

》Örfi mahkemelerin başı Emir-i Dad.

》Ordu mensuplarının davalarına bakan, Kadı Asker yani Kazasker.

》Geliri doğrudan hükümdarın özel hazinesine aktarılan toprak, Has Arazi.

》Gelirleri ilmi ve sosyal kurumların kurulması ve masraflarının karşılanması için ayrılan topraklar Vakıf Arazi.

》Şahıslara ait olanlar Mülk Arazi.

》İkta sistemine dahil olanlar İkta Arazi.

》İkta sisteminin faydarı:

  • Hazineden para harcamadan güçlü ve daimi bir ordu kuruldu.
  • Tarımsal üretimde süreklilik ve denetim sağlandı.
  • Taşrada devlet otoritesi güçlendi.

》Devletin gelir kaynaklarındaki Haraç, gayrimüslimlerin işlettikleri arazilerden, yetiştirdiği ürün üzerinden alınan vergiler.

Öşür, Müslümanların işlettikleri arazilerden verilen vergiler.

》Devlete ait bir toprağın vergi gelirlerinin kiralama yolu ile doğrudan hazineye aktarılması İltizam.

》Savaşlarda ele geçirilenler, Ganimet.

》Varlıklı Müslüman halktan alınan, (kırkta bir oranında alınan) Zekat.

》Askerlik çağındaki gayrimüslim halktan alınan Cizye.

》Kervan, tüccar ve pazarlardan alınanlar Bac.

》Esnafın kendi aralarında birleşek kurdukları dini, iktisadi teşkilat, Futuvvet.

》Meslek ve erbabını kontrol altında tutan ve fiyat ve mal kalitesini denetleyen, Lonca.

 © 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.