Türk - İslam Devletleri

Türk İsl. Dev. Bölüm 3

 

Eyyübiler (1174)

》Devletin kurucusu Selahaddin Eyyübi.

》1187′de HaçlıIarı Hıttin Savaşı‘nda yendi ve Kudüs‘ü geri aldı.

》Bu olay üzerine Haçlılar 3. haçlı seferini düzenlediler.

Memlükler (1250)

》Moğolları Ayn-Calud ve Elbistan Savaşlarında yenilgiye uğrattılar.

》Osmanlı Devleti ile yapılan 1516 Mercidabık ve 1517 Ridaniye Savaşlarında yenildiler ve yıkıldılar.

 Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Uygarlık

》Sultan unvanını ilk kez kullanan Gazneli Mahmut.

》Sultan-ı Azam yani Büyük Sultan unvanı Melikşah ile birlikte.

》Hükümdarlık ve bağımsızlık sembolleri, hutbe okutma, para bastırma, tigin, tuğ, sancak, hilat, çetir, otağ nevbet, asa , arma ve tuğra.

》Merkeze bağlı beylik ve atabeylikler var.

》Atabey, melik denilen sultan çocuklarının yöneticilik eğitimi ile ilgilenen görevliler.

》Ülke hükümdar ailesinin erkek üyelerinin ortak malı ve bütün üyeler hükümdar olma hakkını elde edebilir.

》Karahanlılarda saray, kapu.

》Selçuklularda saray, dergah veya bergah.

》Sarayda hükümdarın resmi ve özel işlerinden sorumlu en önemli görevli hacip.

》Türk İslam Devletlerinde hükümdardan sonra en yetkili kişi vezir.

》Vezirin Karahanlılardaki karşılığı Yuğruş, Gaznelilerde Hace-i Buzurg.

》Devlet meselelerinin konuşulduğu yer divan.

》Divanların biraraya gelmesiyle oluşan Büyük Divan.

》Karahanlılarda Büyük Divan Meclis-i Ali, Selçuklularda ise Divan-ı Saltanat.

》 Divan-ı Saltanat‘ın başkanı Sultan, görevi devletin genel işleri.

Divan-ı İstifa‘nın başkanı müstevfi, görevi mali işler.

Divan-ı Arz‘ ın başkanı Emir-i Arz, ordunun ihtiyaçları görevi.

Divan-ı İsraf’ın başkanı Müşrif, görevi mali ve idari işlerin denetimi.

Divan-ı İşa‘nın başkanı Tuğrai, görevi iç ve dış yazışmalar.

Divan-ı Mezalim‘in başkanı Sultan, görevi ağır siyasi suçlar.© 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.