Türk - İslam Devletleri

Türk İsl. Dev. Bölüm 2

 

Büyük Selçuklu Devleti (1040)

》Selçuklular Oğuzların Kınık boyundandır.

》1038 yılında Gazneli ordusunu ağır bir yenilgiye uğratan Tuğrul ve Çağrı Beyler yönetimindeki Selçuklular, Nişabur’u alıp Tuğrul Bey adına hutbe okuttular.

》Tuğrul ve Çağrı Beyler Gaznelileri 1040 Dandanakan Savaşı’nda ağır bir yenilgiye uğratınca Büyük Selçuklu Devleti kuruluş sürecini tamamladı.

Bizans-Gürcü ortak gücüne karşı 1048 Pasinler Savaşı‘nın  kazanılmasıyla Selçuklu orduları Kafkaslardan Doğu Anadolu’ya uzanmış oldu.

》Bu durum Anadolu’ya yönelecek sonraki fetihlere hazırlık niteliği taşıdı.

》Tuğrul Bey Abbasi halifesini Şii Büveyhoğulları’nın baskısından kurtardı, bunu 1055 Bağdat seferinde yaptı.

》Tuğrul Bey’in Şiilere karşı başarısından dolayı halife, Doğu’nun ve Batı’nın Sultanı ünvanını verdi ve siyasi yetkilerinden vazgeçti.

》Böylece İslam Dünya’sının siyasi liderliği Selçuklu Türklerine geçti.

》Selçukluların Sultan Alparslan zamanında Bizansla 1071 Malazgirt Savaşı‘nı kazanmaları sonucunda Türklerin Anadolu’ya yerleşmeleri kolaylaştı.

》Böylece Türkiye Tarihi başlamış oldu.

》Doğu Roma ilk defa Papalıktan yardım istedi, haçlı seferlerinin başlamasına neden oldu.

En güçlü hükümdar Melikşah dönemi.

》Bu dönemde Ömer Hayyam tarafından güneş yılı esasına dayalı Celali Takvimi hazırlandı.

》Yine bu dönemde ikta sistemi oluşturuldu.

》Büyük Vezir Nizamülmülk’ün desteğiyle, hem Şii Batınilerin propagandalarını önlemek, hem de yetenekli devlet ve din adamı yetiştirmek amacıyla Nizamiye Medreseleri açıldı.

1141 yılında Katvan Savaşı’nda Karahitaylılara yenilen Selçuklular, Türkmen isyanlarının da etkisiyle yıkıldılar.

Mısır’da Kurulan Türk İslam Devletleri

Tolunoğulları (868)

》Mısır’da kurulan ilk Türk Devleti‘dir.

》 Kurucusu Tolunoğlu Ahmet.

》 Devletin başkenti Kahire.

Ihşidiler (935)

》 Mısır’da kurulan ikinci Türk Devleti.

》 Kurucusu lhşidi Muhammed.

》 Ihşidiler Hicaz’ı alarak İslam’ın kutsal şehirleri Mekke ve Medine’yi kendine bağlayan ilk Türk Devleti oldu.

Yöneticilerin Türk, halkın Arap olması Tolunoğulları ve Ihşidileri zayıflattı.

》 Tolunoğullarına Abbasiler, Ihşidilere ise Şii Fatımiler son verdi.© 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.