Türk - İslam Devletleri

Türk İsl. Dev. Bölüm 1

 

Türk İslam Devletleri

Başlangıç Talas Savaşı 751

》Abbasiler ile Çin’in Orta Asya’ya egemen olma mücadelesi bu savaşın nedeni.

》Karluk Türklerinin, Müslüman Arapların yani Abbasilerin yanında yer almasıyla Çin yenilgiye uğratıldı.

》Talas Savaşı sonrasında Türkler kitleler halinde Müslüman olmaya başladılar.

》Müslümanlar Çinli esirlerden matbaa, pusula ve barutu öğrendiler.

Karahanlılar (840)

》Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk Devleti.

》İlk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han.

》İslamiyet’i resmi din olarak kabul eden hükümdar Satuk Buğra Han.

》Karahanlıların resmi dili, eğitim dili ve bilim, yazışma dili Türkçe.

Kutadgu Bilig, Divan’ı Lugatit Türk, Divan’ı Hikmet bu dönemde yazıldı.

》Dünyada ilk burslu öğrencilik uygulaması, Karahanlılar döneminde yani Tabgaç Buğra Han dönemi, Semerkant Medresesinde.

》Karahanlılar Gazneliler ile yapılan savaşların ve hanedan arasındaki anlaşmazlıkların etkisiyle, Karahanlılar zayıflama ve yıkılış dönemine geçti.

》Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldılar.

》Doğu bölümünü Karahitaylılar, batı bölümünü ise Harzemşahlar yıktı.

Gazneliler (963)

》En ünlü hükümdarı Gazneli Mahmut.

》Gazneli Mahmut Abbasi halifesini Şii tehlikesinden korudu ve Abbasi halifesinden Sultan ünvanını alan ilk Türk hükümdarı oldu.

》Sultan Mahmut Hindistan’a 17 sefer düzenledi, egemenliğine aldı ve Kuzey Hindistan’da İslamiyet’in yayılmasını sağladı.

》Gazneliler 1040 Dandanakan Savaş’ında  Selçuklulara yenildiler.

》Bu savaştan sonra ise yıkılış sürecine geçtiler.

》Gaznelilerde bilim dili Arapça, edebiyat dili Farsça, saray dili ise Türkçe.

》Bu durum Gaznelilerde Türkçe’nin gelişmesini yavaşlatmıştır.

Firdevsi‘nin Sultan Mahmut için yazdığı Şeyhname adlı eseri bu döneme aittir.

Biruni ve İbn-i Sina bu dönemde önemli çalışmalar yapmıştır.

 © 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.