Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Osm. Dev. Yüksel. Bölüm 5

 

》Yine Kanuni döneminde Hint Deniz Seferleri yapıldı.

》Bu seferlerin nedenleri:

  • Baharat ticaretini ele almak isteyen Portekizlilerin Hint Okyanusu çevresindeki Müslüman tüccarlara zarar vermesi.
  • Hintli Müslümanların Kanuni’den yardım istemesi.
  • Portekizlilerin, Hacca giden Müslümanlara saldırması.

》Portekizlilere, Hint Denizine 4 ayrı sefer düzenlendi fakat bu seferlerin hiçbirinde istenilen başarı elde edilemedi.

》Başarısızlıkların nedenleri:

  • Donanmanın okyanus şartlarına uygun olmaması.
  • Portekiz donanmasının güçlü olması.
  • Osmanlı gemicilerinin Hint Denizini bilip tanıyamaması.

• Ve gereken önemin verilmemesi.

Bu dönemdeki Kanal Projeleri

1. Don Volga Projesi

2. Süveyş Kanalı Projesi

3. Marmara Projesi

  • Deniz ve karalardaki faaliyetleri yürütebilmek için bu projeler geliştirildi.

Kapitülasyonlar

》1535 yılında Fransaya  kapitülasyonlar verildi.

》Bu kapitülasyonlar verilerek:

  • Coğrafi keşifler ile önemi azalan Akdeniz ticaretini yeniden canlandırmak.
  • Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak.
  • Osmanlı gemilerinin Fransız limanlarından yararlanmasını sağlamak amaçlandı.

 © 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.