Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Osm. Dev. Yüksel. Bölüm 4

 

》Yine Kanuni döneminde İstanbul Antaşması imzalandı. (Viyana Kuşatması sonunda)

  • Bu antlaşmaya göre; Avusturya kralı Osmanlı Sadrazamına denk olacak.
  • Avusturya, Macaristan’ın iç işlerine karışmayacak.
  • Avusturya, Osmanlı devletine yıllık vergi ödeyecek.
  • İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Avrupa’da üstünlüğü ele geçirmiş oldu.

》Fakat bu üstünlük  1606 Zitvatoruk Antlaşmasına kadar sürdü.

Osmanlı Devleti ile İran arasında geçen 1555 Amasya Antlaşması

》İran, Bağdat, Revan Karabağ ve Nahçivan’ın Osmanlı’ya ait olduğu kabul edildi.

》Bu antlaşmanın özelliği Osmanlı ile İran arasında imzalanan ilk resmi antlaşma.

》1522′de Rodos fethedildi.

  • Bu fetih ile Suriye ve Mısır deniz yolunun güvenliği sağlandı.

》1533′de Cezayir Osmanlı topraklarına katıldı.

》1538′de Preveze Deniz Savaşı yapıldı ve Akdeniz’deki üstünlük tamamen Türklerin eline geçti.

》1551 Trablusgarp fethedildi.

》1560′da Cerbe Deniz Savaşı yapıldı ve Kuzey Afrika’da Türk üstünlüğü kesinleşti.

》1565′te Malta Kuşatması oldu.

》1566′da Sakız Adası fethedildi.

 © 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.