Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Osm. Dev. Yüksel. Bölüm 2

 

II. Bayezid dönemi

》Bu dönemdeki en büyük olay Cem Sultan olayı.

》Osmanlı devletinin bir iç sorunu olarak başlamış, ancak diğer devletlerin olaya karışmasıyla dış soruna dönüşmüştür.

》Fetih hareketleri durmuş ve Osmanlı devleti dış politikada pasif duruma düşmüştür.

Bir diğeri Boğdan seferi

》Kili ve Akkerman kaleleri fethedildi ve Boğdan tamamen fethedilmiş oldu.

》Boğdan seferi sonucunda Karadeniz’in bütün kıyıları Osmanlı egemenliğine girmiş, Kırım ile Osmanlı toprakları arasında karadan bağlantı kurulmuştur.

Osmanlı Memlük Savaşları

》Hicaz su yollarının bakımı konusundaki teklifin Memlükler tarafından kabul edilmemesi.

》Memlüklerin Cem Sultanı himaye etmesi gibi etkenler bu savaşların nedeni olmuştur.

》Bu savaşların sebebi olan Hicaz su yolları bakımı Fatih döneminde oldu.

Bir diğer olay Şah Kulu ayaklanması

》Şah İsmail’in taraftarlarından olan Şah Kulu büyük bir isyan çıkardı ve isyan güçlükle bastırıldı.

I. Selim Yani Yavuz Sultan Selim Dönemi

》1512-1520 yılları

1514 Çaldıran Savaşı

》Şah ismail’in Anadoluda Şiiliği yayması ve isyanlar çıkarması, Şii tehlikesinin Anadolu’da iyice yayılması bu savaşın nedeni.

》Bu tehlike üzerine Yavuz, İran üzerine bir sefer düzenledi.

》Teknik üstünlüğün de etkisiyle büyük bir zafer kazanıldı.

》Bu savaş sonunda Anadolu’da Türk Siyasal Birliği tam olarak sağlandı.

Turnadağ savaşı 1515

》Bu savaş ile Dulkadiroğullarına son verildi.

1516-1517 Osmanlı Memlük İlişkilerinin Nedenleri

Baharat yolunun alınmak istenmesi.

》Memlüklerin Osmanlı’ya karşı Safeviler ile ittifak yapması.

》İslam dünyasının liderliğinin ele geçirilmek istenmesi.

》Mısır’ın Akdeniz’de önemli limanlara ve verimli topraklara sahip olması.

》Bu ilişkileri Mercidabık ve Ridaniye Savaşları ile son buldu.

》Yavuz Sultan Selim bu savaşları kazandı ve Memlüklü Devletine son verdi.

》Bu savaş sonucu Memlüklüler yıkıldı, Suriye Mısır ve Filistin toprakları Osmanlı’ya katıldı.

Hicaz Bölgesi Osmanlı yönetimine girdi.

Halifelik Osmanlı hükümdarına geçti.

》Baharat yolu alındı.

》Venedikliler Kıbrıs için Memlüklere verdiği vergiyi Osmanlı’ya ödemeye başladı.

 © 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.