Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Osm. Dev. Yüksel. Bölüm 1

 

Osmanlı Devleti Yükselme

》İstanbul’ un fethinin nedenleri arasında:

  • Bizans’ın Avrupa’dan yardım isteyip Haçlı Seferleri düzenlemesine yol açması,
  • Bizans’ın şehzadeleri devlete karşı kışkırtması,
  • Bizans’ın Rumeli ve Anadolu arasındaki bütünlüğü bozması ve jeopolitik konum vardır.

》Karadeniz üzerinden Bizans’a gelebilecek yardımı önlemek ve kuşatmada üs olarak kullanmak amacıyla Rumeli Hisarı kuruldu.

》Büyük toplar döküldü en büyüğü Şahi.

》Surların üzerine asker geçişini sağlamak amacıyla tekerlekli kuleler yaptırıldı.

》Balkanlar ‘a ve Mora ‘ya asker gönderildi.

》Bu fetih hareketleri karşısında Bizanslıların aldığı önlemler:

  • Avrupa ‘dan yardım istendi.
  • Surlar güçlendirildi.
  • Haliç’in girişi zincirle kapatıldı.
  • Grejuva ateşi geliştirildi.
  • Papa ve Avrupa’nın desteğini arttırabilmek için Katolik ve Ortodoks mezhepleri birleştirilmeye çalışıldı.

》Bu büyük kuşatma ile II. Mehmet İstanbul’u kuşattı.

Fatih ünvanının aldı.

》İstanbul Osmanlı’nın başkenti oldu.

》Ortaçağ sona erdi yeniçağ başladı.

Diğer fetihler

Amasra’nın alınması 1454

》Osmanlı devletinin Karadeniz’de hakimiyet kurmasına katkı sağladı.

Mora fethi 1460

》Akdeniz hakimiyeti sağlama yolunda bir adım atıldı.

1461 Sinop

》Anadolu’da Türk birliğini sağlama yolunda bir adım daha atıldı Karadeniz’deki Osmanlı etkinliği arttı.

1461 Trabzon

》Trabzon’un alınmasıyla Karadeniz ‘in Anadolu sahillerinin güvenliği tam olarak sağlandı.

》Mora ve Trabzon’un Osmanlı topraklarına katılmasıyla Bizans’ı yeniden kuracak bir güç kalmadı.

1463 Osmanlı-Venedik Savaşı

Mora‘da başladı 16 yıl devam etti.

》Venediklilerden Taşoz, Limni, Midilli, Heriboz, Gökçe ada, Semadirek alındı.

Bu dönemde Anadolu’daki olaylar

》Amasra, Sinop, Trabzon Fetih, Otlukbeli Savaşı, Karamanoğulları mücadeleleri.

》Balkanlarda Sırbistan, Mora, Eflak, Bosna Hersek, Boğdan, Arnavutluk.

》Denizlerde, Osmanlı-Venedik Savaşları Ege Yunan Adaları Kırım’ın fethi, İtalya seferi.

1473 Otlukbeli Savaşı

Akkoyunlu Devleti ile Osmanlı arasında.

》Akkoyunluların Anadolu Türk birliğini tehdit etmesi nedendir.

1475 Kırım Fethi

》Kırım’ın fethiyle Karadeniz Osmanlı Gölü haline geldi.

 © 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.