Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Osm. Dev. Kur. 3

 

》Niğbolu zaferi sonucunda, halife Niğbolu Savaşı’nı kazandığı için Yıldırım Bayezit’e Sultanı iklim-i Rum yani Anadolu’nun Sultanı unvanını verdi.

》Eflak ve Boğdan Osmanlı üstünlüğünü tanıdı. Bulgar krallığına tamamen son verildi.

Anadolu’da Siyasi Birliği Sağlama Faaliyetleri

》Osmanlı’ya katılan ilk beylik Karesioğulları.

》I. Murat döneminde Germiyanoğulları beyliğine ait Kütahya, Emet, Tavşanlı, çeyiz olarak Osmanlı’ya geçti.

》Yine I. Murat döneminde Hamidoğulları’ndan para karşılığında Beyşehir, Akşehir, Yalvaç, Seydişehir, Isparta alındı.

》Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Germiyanoğulları, Karamanoğulları, Hamitoğulları, Eretna Beyliği, Candaroğulları’nın Kastamonu kolu, Osmanlı topraklarına Yıldırım Bayezit döneminde katıldı.

Ankara Savaşı ve Fetret Devri

》Osmanlı Devleti’yle Timur arasında.

》Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu.

》Balkanlardaki fetihler durdu.

》Uzun süredir kuşatma altındaki İstanbul’un fethi gecikti.

》Yıldırım Bayezit’in çoçukları arasında 11 yıl süren Fetret devri yani taht mücadeleleri başladı.

》Timur çekildikten sonra Anadolu’nun doğusunda güçlenen Akkoyunlu Devleti Osmanlıları tehdit etmeye başladı.

Balkanlarda Osmanlı Hakimiyetinin Güçlenmesi

》Mehmet Çelebi’nin ardından yerine oğlu II. Murat geçti.

》II. Murat döneminde Venediklilerden, Selanik, Yanya, Serez Osmanlı topraklarına katıldı.

》Yine bu dönemde Sırpların elindeki Semendire Kalesi ele geçirildi.

》Ardından Karamanoğulları isyanı bastırıldı.

II. Murat Haçlılar ile yapılan savaşın kaybedilmesi ve aynı anda Karamanoğulları sorunuyla uğraşılmasından dolayı barış isteğinde bulundu ve Macarlarla 1444’de Edirne-Segedin Antlaşması imzalandı.

》Yine II. Murat döneminde yaşanan Varna Savaşı’yla Osmanlı Devleti’nin balkanlarda daha önce aldığı yenilginin etkisi ortadan kalktı.

》II. Murat döneminde yaşanan II. Kosova Savaşı’yla Balkanlardaki Osmanlı hakimiyeti kesinleşti.

 © 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.