Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Osm. Dev. Kur. 1

 

Osmanlı Tarihi

14.yüzyıl Başlarında Yakındoğu ve Avrupa

》Balkanlar ve Avrupa’da Avrupa Devletleri henüz siyasi birliğini gerçekleştirememişlerdi.

》Batı Avrupa’da Derebeylik, Feodalite hüküm sürmekteydi.

》Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasında mücadele yaşanmaktaydı.

Altın Orda Devleti (1227- 1502)

》Cengiz Han’ın torunu Batuhan tarafından Hazar Denizi ve Karadeniz’in kuzeyinde.

》Moskova ve Kiev Knezliklerinin Karadeniz’e inmelerine engel oldu.

》Timur’un düzenlediği seferler sonucunda parçalandı. Parçalandıktan sonra Moskova Knezliği güçlenerek Rus çarlığı haline geldi.

Memluk Devleti

Aybek tarafından Mısır’da.

》Abbasi halifesinin Mısır’da bulunması Memluklere İslam dünyasında dini üstünlük sağlamaktaydı.

İhanlı Devleti (1256)

》Kurucusu Hülagü,  Cengiz Han’ın torunu, İran‘da.

》Kösedağ savaşı ile Türkiye Selçuklu Devleti’ni yenilgiye uğrattılar ve bu devleti egemenliklerine aldılar.

Beylikten Devlete Geçiş Döneminde

1243 Kösedağ Savaşı‘ndan sonra Anadolu’da Türk siyasi birliği bozuldu.

》Osmanlılar o dönemde Anadolu Türk beylikleriyle çatışmadılar, Bizans’a karşı Gaza ve Cihat politikası takip ettiler.

Osmanlılarda İlk Fetihler

》Osman Bey Yarhisar ve Bilecik’i fethettikten sonra, beyliğin merkezini Bilecik‘e taşıdı.

》İlhanlı hükümdarı, (Selçuklu Sultanı) 3. Alaaddin Keykubat’ı tahttan indirdi ve otorite boşluğu meydana geldi.

》Bu boşluktan Osman Bey yararlandı.

》Anadolu Selçuklu yöneticilerinden bazılarını da hizmetine alarak, 1299’da bağımsızlığını ilan etti.

》Osman Bey döneminde yaşanan ilk Osmanlı-Bizans savaşı Koyunhisar (1302).

》Koyunhisar Savaşı ile Türklere İzmit yolu açıldı, Bursa’nın yolu kesildi.

》Osman Bey’in oğlu Orhan Bey, Bursa’yı fethetti.

》Bu şekilde Bizans’a ağır bir darbe vuruldu.

Bursa başkent yapıldı. Bizans’ın Anadolu’daki toprakları savunma gücünün kalmayıp İznik ve İzmit’in alınmasının kolaylaşıldığı savaş Maltepe.

》1331’de İznik, 1337’de İzmit fethedildi.© 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.