Osmanlı Devletinde Kültür ve Uygarlık

Osm. Dev. Kült. ve Uyg. Bölüm 5

 

Osmanlı Devleti’nde Eğitim Kurumları

》Sıbyan Mektepleri: Yani mahalle mektepleri ilkokullar.

  • Sıbyan mektebine Amin Alayı denen bir olayla başlanır.

》Medrese: Temel eğitim öğretim kurumu.

  • Hariç, dahil ve sahn olmak üzere üç ana bölümden oluşur.
  • Hariç ortaokul, dahil lise, sahn yüksek öğretim.

》İlk medrese Orhan Bey döneminde İznik’te.

  • Müderris: Medrese öğretmeni.
  • Muhid: Müderris yardımcısı.
  • Danişment: Yüksek öğrenim düzeyindeki medrese öğrencisi.
  • Suhte veya Softa: Orta düzeydeki medrese öğrencisi.

İlmiye ve kalemiye mensupları medreselerden yetişmiştir.

》Osmanlıda ilk kız orta okulu yani kız rüştiyesi Tanzimant Döneminde açıldı.

》Batılı tarzda ilk sivil üniversite olan Dar-ül Fünun, Tanzimant Devrinin sonlarında açıldı.

Mimari Eserler

Camiler

》İlk Osmanlı Cami İznik Hacı Özek Cami Orhan Bey zamanında.

》Klasik dönem Osmanlı mimarisin ilk örneği İstanbul Bayezid Cami Mimar Hayrettin tarafından.

》16. yy. da Osmanlı mimarisi Mimar Sinan ile zirvelerde.

Mimar Sinan’ın eserleri:

  • Şehzade Cami, çıraklık eseri.
  • Süleymaniye, Cami kalfalık.
  • Selimiye Cami, ustalık.

》Sultan Ahmet Cami 17. yy.’da Sedefkar Mehmet ağa tarafından yapıldı.

Saraylarda

Topkapı Sarayı 15. yy. Fatih dönemi.

İshak Paşa Sarayı 18. yy. bulunduğu yer Ağrı Doğu Beyazıt.

Beylerbeyi, Çırağan, Dolmabahçe ve Yıldız 19. yy. batılı tarzda.

Surlar

》Anadolu Hisarı I. Bayezid, Rumeli Hisarı II. Mehmet yani Fatih.

》Dil ve edebiyatta Osmanlı Devleti’nin resmi dili Türkçe.

》Osmanlı Devletinde divan edebiyatının önemli temsilcilerinde Baki, Fuzuli, Nedim.

》Halk edebiyatında Karacaoğlan, Pirsultan Abdal.

 © 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.