Osmanlı Devletinde Kültür ve Uygarlık

Osm. Dev. Kült. ve Uyg. Bölüm 2

 

Osmanlı’da Taşra Birimleri ve Görevleri

Köy:

 • Köy Kethüdası: Yönetici.
 • Subaşı: Güvenlik.
 • Kadı Naibi: Adalet.

Kaza:

 • Kadı: Yönetici.
 • Subaşı: Güvenlik.
 • Kadı: Adalet.

Sancak:

 • Sancak Beyi: Yönetici.
 • Subaşı: Güvenlik.
 • Kadı: Adalet.

Eyalet:

 • Beylerbeyi: Yönetici
 • Subaşı: Güvenlik
 • Kadı Adalet.

Yıllıksız (Salyanesiz) Eyaletler: Tımar sisteminin uygulandığı eyaletler.

Yıllıklı (Salyaneli) Eyaletler: Devlet merkezinden uzak, gelirleri iltizam sisteminde toplanan.

Özel yönetimli Eyaletler: Osmanlı Devleti’nin hakimiyetini kabul edip, iç işlerinde serbest olan özel statülü.

Ordu teşkilatında:

》Orhan Bey Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli orduyu kurdu.

》I. Murat döneminde Kapıkulu Ocakları kuruldu, tımar sisteminin temelleri atıldı ve tımarlı sipahilerin de içinde yer aldığı eyalet askerleri oluşturuldu.

Kapıkulu Askerleri: Pençik ve daha sonra devşirme sistemleriyle yetiştirildi. Padişaha bağlı ve hazineden üç ayda bir maaş yani ulufe aldılar. Padişah değişikliklerinde cülus aldılar.

Kapıkulu Piyadeleri

 • Acemi Oğlanlar Ocağı: Kapıkulu Ocaklarına asker yetiştiren.
 • Yeniçeri Ocağı: Savaşta merkezde bulunan ve padişahı koruyan.
 • Cebeci Ocağı: Silahların yapım ve onarımı.
 • Top Arabacıları Ocağı: Topların cepheye taşınmasından sorumlu.
 • Topçu Ocağı: Top döken ve topları kullanan.
 • Humbaracılar: Havan topu ve el bombası yapan ve kullanan.
 • Lağımcılar Ocağı: Kale kuşatmalarında surları yıkan ve köprüler inşa eden.

Kapıkulu Süvarileri:

 • Silahtar ve Sipahiler: Savaş sırasında padişahın çadırını koruyanlar.
 • Sağ ve Sol Ulufeciler: Savaş sırasında saltanat sancaklarını koruyanlar.
 • Sağ ve Sol Garipler: Savaş sırasında ordu ağırlıklarını ve hazineyi koruyanlar.
 • Kapıkulu Süvarilerinde bir diğer isim, altı bölük halkı.

 © 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.