Osmanlı Devletinde Kültür ve Uygarlık

Osm. Dev. Kült. ve Uyg. Bölüm 1

 

Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Uygarlık

》Hükümdar olma hakkı, Al-i Osman olarak adlandırılan Osmanlı ailesine verilirdi.

》I. Murat’a kadar ülke hükümdar ailesinin ortak malı sayılmış, devlet adamı ve askerlerce takdir edilen şehzade hükümdar olurken, I. Murat’ tan itibaren ülke, padişah ve oğullarınındır anlayışı yerleşmiştir.

Fatih kanunnamesi ile devletin bütünlüğünü korumak ve taht kavgalarının önüne geçmek için, kardeş katli yetkisi tanındı.

》17. yy. a kadar devam eden bu durum I. Ahmed‘den itibaren Ekber ve Erşed yani hanedanın en büyük erkek evladının Osmanlı tahtına geçmesi şeklinde değiştirildi.

1876 Kanun-i Esasi‘de hanedanın en yaşlı erkek üyesi veliaht kabul edildi.

》Padişahların tahta geçiş törenlerine kılıç alayı, tahta yeni çıkan padişahın askere cülus bahşişi dağıtması vardır.

》Şehzadeler yönetim deneyimi kazanmak için lala adı verilen tecrübeli devlet adamlarının gözetiminde sancaklara idareci olarak görevlendirildi.

III. Mehmed şehzadelerin sancağa çıkmasına son vermiştir. Bundan sonra şehzadeler sarayda kafes hayatı yaşamış ve güçlü hükümdarlar dönemi sona erdi.

》Saraylarda birun dış saray, enderun iç saray, harem padişah ve ailesinin bulunduğu bölüm ve saray kadınlarının eğitim gördükleri bölüm.

Divan-ı Hümayun : Orhan Bey döneminde kurulan Divan-ı Hümayun toplumu ilgilendiren idari, mali, askeri konuların görüşülüp karara bağlanılıp ve padişahın onayına sunulduğu bölüm.

》Divan-ı Hümayun’da alınan kararlar Şeyhülislam fetvasıyla yürürlüğe konulur.

》Divan-ı Hümayun en önemli yüksek mahkeme organı.

》Divan-ı Hümayun 19.yy. ‘da  II. Mahmut tarafından kaldırıldı. Yerine nazırlıklar yani bakanlıklar kuruldu.

》Divan-ı Hümayun üyeleri, Sadrazam, padişah adına tam yetkili, padişahın mührünü taşıyan kişi ve padişah bulunmadığı zamanlarda Serdar-i Ekrem unvanıyla orduyu komuta eden.

Diğer üyeler:

  • Kubbealtı Vezirleri, Kaptan-ı Derya (Yani Deniz Kuvvetleri Komutanı), Yeniçeri Ağası, Şeyhülislam, Kazasker, Defterdar, Nişancı ve Reis-ül Küttap.

 © 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.