Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi ve Islahatları

Osm. Ger. Dön. Bölüm 4

 

I. Abdülhamit Dönemi Islahatları

》Yeni tersaneler kurularak, İngiliz ve Fransız gemileri tarzında yeni gemiler inşa edildi.

》Kapıkulu askerlerinin gerçek sayıları belirlendi ve ulufe alım satımı yasaklandı.

》Avrupa’dan uzman getirtildi, İstihkam Okulu açıldı.

》Tımar sistemindeki bozulmalar giderilmeye çalışıldı.

III. Selim Dönemi Islahatları

》Bu dönemde yapılan ıslahatlara Nizam-ı Cedid yani Yeni Düzen adı verildi.

Nizam-ı Cedid ordusu kuruldu.

》Ordunun giderleri yeni kurulan İrad-ı Cedid hazinesi tarafından karşılandı.

》Avrupa’daki önemli merkezlerde sürekli elçilikler bulunduruldu.

》Ülke parasının değerini korumak için yerli malı özendirildi.

》Yabancı dili eğitimi olarak Fransızca başladı.

》Bu yeniliklerin sona ermesi ise bir yeniçeri ayaklanması ile oldu.

Bu dönemin genel özellikleri:

》Bu ıslahatların özelliklerine bakacak olursak, Osmanlı Devleti ilk defa Avrupa’nın üstünlüğünü kabul etti ve Avrupa etkisinde ıslahatlar yaparak batıdaki gelişmelerden yararlanma yoluna gitti.

》Halkın istekleri dikkate alınmadı, padişah ve devlet adamları etkili oldu.

》Islahatlarda genel anlamda askeri alanda yoğunlaşıldı.

》Bunun sebebi ise savaşlardaki başarısızlıklardır.

 © 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.