Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi ve Islahatları

Osm. Ger. Dön. Bölüm 3

 

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Islahat Hareketleri

》Bu dönemde Avrupa’nın askeri ve teknik üstünlüğü kabul edildi ve Avrupa örneğinde ıslahatlar yapıldı.

Lale Devrindeki Islahatlar

》Lale Devri padişahı III. Ahmet’tir.

》Avrupa’nın Viyana ve Paris gibi önemli merkezlerine geçici elçi heyetleri gönderildi.

》İlk Türk matbaası Sait Mehmet Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından 1727 yılında kuruldu.

》Dini eserlerin basımına izin verilmedi. Çünkü hattatların tepkisinden çekinildi.

Yeniçeri Ocağına bağlı olarak bir itfaiye teşkilatı kuruldu.

》Yalova’ya kağıt, İstanbul’a ise kumaş ve çini imalathanesi açıldı.

Çiçek aşısı ilk kez bu dönemde uygulandı.

》Kütüphaneler açıldı, mimaride Avrupa etkisinde kalındı ve Rokoko ve Barok tarzında eserler inşa edildi.

》Lale Devri ıslahatların sonu ise Patrona Halil İsyanı ile oldu.

I. Mahmut Dönemi Islahatları

Humbaracı Ahmet Paşa tarafından, humbaracı ve topçu ocakları Avrupa usulüne göre yeniden düzenlenmeye başlandı.

》Üsküdar’da humbaracı kışlası kurarak ocağı ıslah etmeye çalışıldı.

》Ordunun daha iyi yönetilmesi için subay yetiştirme amacıyla Hendesehane yani Kara Mühendishanesi açıldı.

III. Mustafa Dönemi Islahatları

》Topçu ocağı iyileştirilerek, Has köyde modern bir top dökümhanesi açıldı.

》Avrupa tarzında sürat topçuları ocağı kuruldu.

》Deniz subayı yetiştirmek amacıyla Mühendishane-i Bahri Hümayun yani Deniz Mühendishanesi açıldı.

Tersaneler iyileştirilerek gemi inşasına hız verildi.

 

 © 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.