Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi

Osm. Dev. Durakl. Bölüm 3

 

Eyalet İsyanları

》Nedenler:

 • Devlet otoritesinin zayıflaması sonucunda merkezden uzak eyaletlerin ayrılmak istemeleri.
 • Yabancı devlet kışkırtması.
 • Yerel yöneticilerin olumsuz tutum ve davranışlarına halkın tepki göstermesi.

》Bunlardan başlıcaları:

 • Eflak, Boğdan, Erdel, Halep, Yemen, Bağdat, Kırım isyanları ile yerel yöneticilerden Sivas Valisi Vardar Ali Paşa, Erzurum Valisi Abaza Mehmet Paşa, Lübnan Valisi Fahrettin.

》Bu işyanlardaki sonuçlar:

 • Bazılarında devlet isyancılara karşı tavizler vermek zorunda kaldı.
 • Devlet otoritesi iyice bozuldu.

Duraklama Dönemi Islahatları

》Bu ıslahatların genel özellikleri:

 • Kişilere bağlı kaldı. Devamlılığı olmadığı için sonuca ulaşılamadı.
 • Kalıcı çözümler bulunamadı.
 • Avrupa’da yaşanan gelişmeler takip edilmedi.
 • Bu ıslahatlar daha çok askeri alanda yapıldı.
 • Yeniçeriler, devlet adamları, saraydaki kadınlar ve ulema engel olmaya çalıştı.
 • Baskı ve şiddet yoluyla devlet otoritesi sağlanmak istendi.

I. Ahmet Dönemi Islahatları

Ekber ve Erşed sistemi getirildi  ve verasette yani saltanat hukukunda değişiklik yapıldı.

Genç Osman Dönemi Islahatları

》Şeyhülislam ve ilmiye sınıfının yetkileri sınırlandı.

》Yeniçeri ocağının kaldırılması planlandı ancak bu düşünce gerçekleştirilemeden yeniçeriler tarafından katledildi.

IV. Murat Dönemi Islahatları

》Yeniçeri ve sipahilerdeki zorbalar ortadan kaldırıldı.

》Anadolu’daki ve eyaletlerdeki isyanlar bastırıldı.

》İçki içme, tütün kullanma ile birlikte sokağa çıkma yasakları uygulandı.

 © 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.