Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi

Osm. Dev. Durakl. Bölüm 1

 

Osmanlı Duraklama Dönemi

Duraklamadaki İç Nedenler

Merkezi otoritenin zayıflaması

 • Ekber  ve Erşet sistemi yani Osmanlı hanedanı içindeki yaşça en büyük ve olgun olanın tahta geçmesi  ile şehzadelerin sancaklara gönderilme kuralının terk edilmesi ve kafes usülü, yani şehzadelerin hayatlarını Topkapı Sarayı’nda kendilerine ayırılan, özel korunaklı dairelerde geçirmeye başlamaları sebebiyle padişahların yönetimce tecrübesinden yoksun kalması.
 • Yönetimde saray adamlarının ve valide sultanların etkili olması.
 • Akli dengesi bozuk veya çocuk yaşta padişahların tahta çıkması.
 • Ve rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması.

Ekonominin bozulması

 • Tımar sisteminin bozulması.
 • Tarımsal üretimin azalması.
 • Halktan alınan vergilerin ağırlaşması ve köylünün toprağını terk etmesi.
 • Savaşlardaki başarısızlıkların artması nedeniyle ganimetlerin azalması.
 • Savaşların uzun sürmesi ve savaş masraflarının artması.
 • Yeniçerilere ödenen ulufe ve cülus bahşişlerinde önemli bir artışın olması.
 • Ve bol miktarda değerli madenin (altın gümüş gibi) Avrupa’ya  gelmesiyle Osmanlı parasının değerinin kaybolması.

Bir diğeri askeri sistem

Askeri sistemin bozulmasındakiler

 • Kapıkulu ocaklarına kanunlara aykırı asker alınarak sayı artması.
 • Tımarın bozulmasıyla eyalet askerlerinin yani tımarlı siphailerin azalması ve önemini kaybetmesi.

Eğitimdeki bozulmalar

 • Beşik ulemalığı (yani ilim adamlığının babadan oğula geçmesi) denilen bir ilmiye sınıfının ortaya çıkması.
 • Bir diğeri pozitif bilimlerin öğretim müfredatından çıkarılması.

Duraklamadaki Dış Nedenler

》İmparatorluğun kuzeyde Rusya doğuda İran batıda Avusturya gibi güçlü devletlere artık komşu durumuna gelmesi.

》Güçlü krallıklar kuran Avrupa’nın haçlı birliği oluşturarak Osmanlı’ya saldırmaları.

》Bir diğeri ise Coğrafi keşifler.

 © 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.