Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Islahatları

Osmanlı Dağ. Islahatl. Bölüm 1

 

Dağılma dönemi Islahatları

II. Mahmut Dönemi

》Ayanlar ile padişah arasında 1808′de Senedi İttifak İmzalandı.

》Senedi İttifak ile ilk kez padişahın mutlak otoritesi sınırlandı.

》Divan örgütü kaldırıldı.

》Bakanlıklar ve bakanlar kurulu oluşturuldu.

》Mallara el koyma yani müsadere usulüne son verildi.

İlk posta teşkilatı kuruldu.

Askeri amaçlı ilk nüfus sayımı yapıldı.

》İlk resmi gazete olan Takvimi- Vakayi yayımlandı.

Sekbanı Cedit ve Eşkinci Ocakları kuruldu

》Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. (Vakayi Hayriyye)

Asakiri Mansure-i Muhammediye ordusu kuruldu.

》İstanbul’da ilköğretim zorunlu oldu.

》Devlet adamı yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Maarif-i Adliye açıldı.

》İlk defa yurtdışına öğrenci gönderildi.

》Yerli malı kullanımı teşvik edildi.

》Gümrük vergilerinde kolaylıklar sağlandı.

Tanzimat Fermanı (Gülhane Hattı Hümayunu) 1839

I. Abdülmecit Zamanında Londra Konferansında azınlık konusunun gündeme gelmesini önlemek için yayınlandı.

Herkes kanun önünde eşit olacak.

》Vergilerde eşitlik sağlanacak.

》Tanzimat Fermanı ile padişah ilk kez kendi gücünden daha üstün bir kanun gücünü kabul etti.

Islahat Fermanı 1856

Yine I. Abdülmecit Zamanında.

》Amacı Paris Barış Konferansı’nda devlet lehine karar alınmasını sağlamaktır.

》Bu ferman ile gayrimüslimler ile Müslümanların eşit haklara sahip olması gündemi oluştu.

》Cizye vergisi ile iltizam usulü kaldırılacak.

Gayrimüslimler okul, hastane açabilecek.

》Bedel ödemek karşılığıyla gayrimüslimler, askerlikten muaf olabilecek.

I. Abdülmecit Döneminde Diğer Yenilikler

Maarif-i Umumiye Nezareti yani, bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı kuruldu.

Arazi kanunnamesi çıkarıldı.

Mekteb-i Mülkiye kuruldu.

Jandarma teşkilatı kuruldu.

》İlk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval çıkarıldı.© 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.