Osmanlı Devleti'nin Dağılma ve Yıkılma Dönemi

Osm. Dev. Dağ. Bölüm 4

 

Kırım Savaşı

》Osmanlı Devleti’nde ilk telgraf hattı bu savaşta kuruldu.

》Osmanlı ilk kez İngiltere’den borç aldı.

İlk kez dış borçlanma yaşandı.

Duyun-u Umumiye İdaresi bu savaş sonrasında kuruldu ve Avrupalı devletler Osmanlı’nın gelir kaynaklarına el koydu.

1856 Paris Antlaşması

》Bu antlaşma ile Osmanlı bir Avrupa Devleti sayıldı.

》Karadeniz tarafsız hale getirildi.

》Boğazların Londra Sözleşmesine göre yönetilmesine karar verildi.

93 Harbi ve Ayastefanos Antlaşması

Büyük Bulgaristan kurulacak.

Makedonya ve Doğu Rumeli Bulgaristan’a bağlanacak.

Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız olacak.

Kars, Ardahan, Batum Ruslara verilecek

》Bu antlaşma ile Ermeni sorunu ilk kez uluslararası belgeye yansıdı.

》Bu antlaşma sonucunda Rusya’nın güçlü duruma düşmesinden dolayı Avrupa bunu kabul etmedi ve yerine Berlin Antlaşması yapıldı.

1878 Berlin Antlaşması

》Bu antlaşma ile Bulgaristan üçe ayrıldı.

》Bu antlaşma Osmanlı’nın 19. Yy.’da yaptığı en ağır antlaşma.

》Dağılma süreci hızlandı.

 © 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.