Osmanlı Devleti'nin Dağılma ve Yıkılma Dönemi

Osm. Dev. Dağ. Bölüm 3

 

Mısır sorunu ve Mehmet Ali Paşa İsyanı

》Kütahya Antlaşması ile Mehmet Ali Paşa’ya Mısır ve Girit valiliklerine ek Suriye verildi.

》Kütahya Antlaşması ile Osmanlı’nın ne kadar zayıfladığı ortaya çıktı.

》Osmanlı Devleti bir valiye bile boyun eğdi.

1833 Hünkar İskelesi Antlaşması / Osmanlı-Rus

》Bu antlaşma ile Rusya Karadeniz’de güvenliğini artırdı.

》İngiltere ve Fransa’nın Akdeniz’deki çıkarları tehlikeye düştü.

1838 Balta limanı Antlaşması / Osmanlı-İngiltere

》Bu antlaşma ile yabancı mallar Osmanlı pazarlarına egemen hale geldi.

》Osmanlı Devleti’nin dışa bağımlılığı arttı.

》Yerli tüccarların yabancılar ile rekabeti zorlaştı.

》Osmanlı’dan ticaret gelirlerinin büyük bir bölümü yabancıların eline geçti.

1840 Londra Antlaşması

》Bu antlaşma ile Mısır özerk bir eyalet haline geldi.

》İngiltere sömürgelerine giden yolu güvence altına aldı.

1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi

Boğazlar Osmanlı egemenliğinde olacak.

》Ticaret gemileri serbestçe geçecek.

》Barış zamanında boğazlar bütün savaş gemilerine kapalı olacak.

》Bu antlaşma ile boğazlar uluslararası bir konuma ulaştı.

》Osmanlı’nın boğazlar üzerindeki kesin hakimiyeti sona erdi.

》Rusya Hünkar İskelesi ile aldığı hakları kaybetti.

 © 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.