Osmanlı Devleti'nin Dağılma ve Yıkılma Dönemi

Osm. Dev. Dağ. Bölüm 2

 

Almanya-Osmanlı İlişkileri

》Almanya sömürgecilik açığını kapatmak için Osmanlı’ya yönelmesi gerekiyordu.

》Bu amaç doğrultusunda Osmanlı Devleti’ne yakınlaşmaya başladı.

》Almanya’nın bu yakınlaşma doğrultusundaki planları:

  • İngiltere’nin Mısır üzerinden sömürgelerine giden yolları denetlemek.
  • Osmanlı’daki halife gücünü kullanarak Müslümanları İngiltere’ye karşı ayaklandırmak.
  • Ve Osmanlı’yı hammadde kaynağı ve pazar olarak kullanmak.

》Bu düşüncelerin gerçekleşmesi için Almanya Birinci Dünya Savaşında Osmanlı’yı yanına çekti.

Rusya-Osmanlı İlişkileri

》Rusya güçlü bir devlet olmak için sıcak denizlere ulaşmak amacındaydı.

》Bunun için:

  • İstanbul Boğazları’nı kullanmak.
  • Balkan milletlerini panslavizm düşüncesi ile kışkırtmak ve Balkanlar’dan Akdeniz’e inmek.

》Düşünceleri uygulandı.

》Ermeni Sorununun çıkmasında bu politikanın etkisi var.

》Ermeni sorunu ilk kez 93 Harbi sonucunda imzalanan Ayastefanos, sonrasında bu anlaşmanın yerine yürürlüğe giren Berlin Antlaşması ile uluslararası bir sorun haline geldi.

1829 Osmanlı-Rus / Edirne Antlaşması

》Yunanistan bağımsız oldu.

》Eflak, Boğdan ve Sırbistan özerk hale geldi.

》Rus ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecek.

》Osmanlı Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecek.

》Osmanlı’dan bağımsızlık kazanan ilk azınlık Yunanistan.

》Edirne Antlaşması Küçük Kaynarca’dan sonra imzalanan en ağır antlaşma.

 © 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.