Osmanlı Devleti'nin Dağılma ve Yıkılma Dönemi

Osm. Dev. Dağ. Bölüm 1

 

Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi

》Bu dönemde genel amaç toprak bütünlüğünü korumak.

》Bunun için ise dış siyasette denge politikası izlendi.

》İç siyasette azınlık hakları genişletildi.

Dış Siyasetteki Denge Politikası:

》Sorun yaşanılan bir Avrupa devletine karşı o devletle rekabet halinde olan başka bir devletten destek alındı.

İç Siyasetteki Azınlık Sorunu İse:

》Bağımsızlık amaçlı isyanları önlemek, devlete bağlılığı sağlamak ve Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını engellemek için azınlıklara yeni haklar verilmek zorunda kalındı.

Bunlara örnek:

  • 1839 Tanzimat Fermanı
  • 1856 Islahat Fermanı
  • Kanuni Esasi (I. Meşrutiyet 1876 yani) ve II. Meşrutiyet 1908

İngiltere’nin Osmanlı Politikası

》İngiltere’nin en önemli sömürgesi olan Hindistan’a giden yollar Osmanlı topraklarından geçmekteydi. Bu yüzden 19. Yy.’ın sonlarına kadar Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü savundu.

》Bu savunma 1871’de Almanya’nın siyasi birliğini kurmasıyla sona erdi. 1878’den itibaren Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçti.

》Bundan sonra ise toprakları paylaşma amacına yöneldi. İngiltere’nin bu tutumundan sonra Osmanlı Devleti Almanya’ya yöneldi.

 

 © 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.