İslamiyet Öncesi İlk Türk Devletleri

İsl. Ön. İlk Türk Dev. Bölüm 3

 

》 İslamiyet öncesi önemli ticaret yolları İpek Yolu ve Kürk Yolu.

》 Türklerde ilk duvar resimleri yani fresko Uygurlarda. Bu resimlerin ressamları bedizci.

Kavimler göçü ile bugünkü Avrupa’nın temelleri atıldı.

  • Avrupa’da skolastik düşünce egemen oldu.
  • Avrupa’da derebeylik yani feodalite rejimi ortaya çıktı.
  • Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında yıkıldı.
  • Kavimler göçü sonucunda Avrupa Hun Devleti kuruldu.

》 Avrupa Hun Devleti’nin en parlak dönemi Atilla.

》  Bu dönemde Doğu Roma yani Bizans ile Margos Anlaşması ve Anatolius Barışı imzalandı.

》 Atilla, Galya yani Fransa, İtalya yani Roma seferleriyle Batı Roma İmparatorluğunu etkisiz hale getirdi.

》 552 yılındaki I. Göktürk Devleti‘nin kurucusu Bumin Kağan.

》 Göktürk Devleti’nin en parlak dönemi Mukan Kağan döneminde.

》 II. Göktürk Devleti’ne bağımsızlığı kazandıran Kutluk Kağan. Ünvanı İlteriş.

》 Uygurlarda Manihaizm dinini kabul eden Bögü Kağan.

》 Manihaizm ile Uygurlar savaşçı yeteneklerini kaybettiler.

》 Göç, Türeyiş destanları, Karabalsagun, Şine-Su ve Sekiz Yümek yazıtları Uygurların önemli edebiyat eserleri.

》 İstanbul’u kuşatan ilk Türk Devleti Avarlar.

》 Bulgarlarda Tuna Bulgarları Hristiyanlığı seçtiler. İtil yani Volga Bulgarları İslamiyeti benimseyip milli kimliklerini korudular.

》 Museviliği benimseyen tek Türk devleti Hazarlar.

》 Müslüman Araplarla Türkler arasındaki ilk savaşları Hazarlar yaptı.

》 Hristiyanlığı kabul eden bir diğer devlet Macarlar.

》 Peçenekler Malazgirt Savaşı’nda Selçukluların tarafına geçerek Türklerin savaşı kazanmasına neden oldular.

》 Kendi adına para bastıran ilk Türk kağanı Baga Tarkan, Türgeşler.

》 Dünyanın en uzun destanı Manas ve Yenisey Yazıtları Kırgızlara ait.© 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.