I. Dünya Savaşı Sonunda Osmanlı Devleti

I. Dün. Sav. Son. Osm. Bölüm 2

 

Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)

* Osmanlı ile İngiltere arasında.

* Padişah IV. Mehmed Vahdettin, hükümet ise Ahmet İzzet Paşa hükümetidir.

Osmanlı’yı bu antlaşmaya iten nedenler:

* Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi ile Almanya’nın ile irtibat kesilmesi.

* Wilson ilkelerine ve İngiltere’ye güvenilmesidir.

Mondros’a göre:

* Boğazlar itilaf devletlerinin denetimine bırakılacak.

* Osmanlı ordusu terhis edilecek.

* Haberleşme, ulaşım araçları itilaf devletlerinin kontrolüne bırakılacak.

* İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden her hangi bir bölgeyi işgal edebilecekler. (7. madde)

* Vilayet -i sitte’de yani 6 vilayette ( Elazığ, Diyarbakır, Bitlis, Van, Erzurum, Sivas)  bir karışıklık çıkarsa işgal edilebilecek. (24.madde)  

* Osmanlı Devleti bu antlaşma ile fiilen sona ermiştir.  

Mondros Sonrası İşgaller

* İngiltere: Musul, Urfa, Maraş, Antep.

*Fransa: Adana ve çevresi.

* İtalya: Antalya, Konya ve Muğla .  

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)

Yenilen devletlerin durumunu görüşmek ve kararlar almak amacıyla  toplandı.

* Sevr dışındaki barış antlaşmalarının esasları belirlendi.

* Boğazların Denetimi itilaf devletlerine bırakıldı.

* Doğu’da bir Ermeni Devleti kurulması kararlaştırıldı.

* Savaş sırasında İtalya’ya vaat edilen İzmir ve çevresi Yunanistan’a verildi. (İzmir ve çevresinde güçlü bir İtalya yerine kullanılabilecek bir Yunanistan daha makul görüldü.)

İzmir’in işgali (15 Mayıs 1919)

* Paris Konferansı kararları gereğince Yunanistan İzmir’i işgali etti.

* İzmir’in işgaline tepki olarak Kuva-yi Milliye birlikleri oluştu.  

* İzmir işgali ile ülkenin büyük çoğunluğu işgal altına girmiş oldu.

* Bu işgallere tepki olarak Müdafaa-İ Hukuki Milliye Cemiyetleri kuruldu ve milli mücadele hazırlıkları başladı.© 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.