I. Dünya Savaşı Sonunda Osmanlı Devleti

I. Dün. Sav. Son. Osm. Bölüm 1

 

Gizli Antlaşmalar

1915 Boğazlar Antlaşması

》İngiltere, Fransa, Rusya arasında.

1916 Londra Antlaşması

》İtalya’ya On İki Ada, Antalya ve Konya’nın verilmesi amacıyla, İngiltere, Rusya, İtalya , Fransa arasında imzalanmıştır.

1916 Sykes Picot Antlaşması

》Bu antlaşmaya göre paylaşılan bölgeler:

  • Irak, Ürdün: İngiltere.
  • Hatay, Suriye, Lübnan, Adana çevresi: Fransa.
  • Doğu Anadolu, Boğazlar: Rusya.

I. Dünya Savaşının Sonuçları

》Avrupa’da siyasi harita değişti.

》Çok uluslu imparatorlukların yerini ulus devletler aldı.

》Yenilen devletlerle barış antlaşmaları imzalandı. Almanya ile Versay. Bulgaristan ile Nöyyi. Osmanlı ile Sevr.

》Antlaşmaların ağır yükümlülükler dayatması, II. Dünya savaşı’na zemin hazırladı.

》Dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyeti kuruldu.

Wilson ilkeleri

》ABD Başkanı Wilson tarafından yayınlandı.

  • Her millet kendi geleceğini tayin edecek.
  • Yenenler, yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak.
  • Barışın devamlılığı için Milletler Cemiyeti kurulacak.
  • Boğazlar her devlete açık olacak.
  • Osmanlı devletinde Türk çoğunluğunun olduğu yerler Türk, azınlık çoğunluğunun olduğu yerler azınlık egemenliğine bırakılacak.

 © 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.