20. Yy. Başlarında Osmanlı Devleti

20. Yy. Baş. Osm. Dev. Bölüm 1

 

20. Yy. Başlarında Osmanlı Devleti

Trablusgarp Savaşı (1911-1912)

》Ana neden İtalya’nın sömürgecilik yarışına katılmasıdır.

》Enver Paşa ve Mustafa Kemal’in de aralarında bulunduğu subaylar Trablusgarp’a gitti ve askeri birliği sağladı.

》İtalyanlar Derne ve Tobruk‘ta yenilgiye uğratıldı.

》Bu sırada Balkan Savaşları’nın çıkması nedeniyle Uşi Antlaşması imzalandı.

  • Uşi Antlaşması ile Trablusgarp İtalya’ya bırakıldı.
  • Osmanlı’nın Kuzey Afrika’daki son toprağı da kaybedilmiş oldu.
  • Balkan savaşları’nın sonuna kadar da On İki Ada İtalya’ya bırakıldı.

I. Balkan Savaşı (1912 -1913)

》Rusya’nın balkan devletlerini kışkırtması ile bu devletlerin topraklarını genişletmek istemesi ve Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisiyle savaş çıktı.

Ordunun siyasete karışması, parti çekişmeleri gibi sebeplerle Osmanlı tüm cephelerde yenilgiler aldı.

Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.

》Savaş sonunda 1913 Londra Antlaşması imzalandı.

》Londra Konferansı esnasında Bab-ı Ali baskını gerçekleşti.

  • Bab-ı Ali baskını İttihat ve Terakki Partisinin yaptığı hükümet darbesidir.

II. Balkan Savaşı (1913)

》Londra Antlaşması sonucunda Sırp-Yunan ittifakı oluştu.

》Bu durumu tehlike gören Bulgaristan bu ittifaka saldırdı.

》Karadağ ve Romanya da savaşa girdiler.

》Bu durumdan pay çıkarmak isteyen Osmanlı Devleti Kırklareli ve Edirne‘yi geri aldı.

》Savaş sonunda bir dizi antlaşmalar imzalandı.

  • Bükreş Antlaşması: Bulgaristan ile Balkan devletleri arasında.
  • İstanbul Antlaşması: Osmanlı ile Bulgaristan arasında. Edirne ve çevresi Osmanlı’ya bırakıldı.
  • Atina Antlaşması: Osmanlı ile Yunanistan arasında. Selanik, Yanya ve Girit Yunanistan’a bırakıldı.

 © 2017 - 2018 Tüm hakları saklıdır.
Sesli veya yazılı bütün içerikler ve dosyalar Seslidersler'e aittir. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması yasaktır. Aksi halde yasal işlem uygulanır.